Industri, Vann og Avløp

neptunror3
Bilde: Helautomatisk sjøvannsbehandlingsanlegg for Berlevåg kommune.
To pumper hver med kapasitet 120 m3 mot 3,0 bar. Med sil og UV-Anlegg

Vi leverer vannbehandlings-anlegg til kommuner, private og industri.

Fra små private vannverk for eneboliger til pumpestasjoner med vannbehandling for filetfabrikker med kapasitet opp til 400m3/h.

Noen av våre leverandører. Vannbehandling:


Utstyr til Industri og verksted: